English Russian

Our partners:
5Socks.Net service

Giấy phép (cho) sự sử dụng và phân phối.

Bộ phần mềm ứng dụng (cho) TCP/ đường hầm IP xuyên qua một uỷ nhiệm hay cuộc nói chuyện những uỷ nhiệm. WideCap ( ở dưới đây tham chiếu tới như "WideCap") Mở rộng sự thử "trước khi bạn mua.".

này có nghĩa điều đó

 • Mọi bản quyền tới tác giả nói chỉ riêng WideCap. Maxim Artemev chương trình.

 • Bạn có thể sử dụng chương trình này tới một sự thử. một thời kỳ (của) 30 ngày. Nếu bạn muốn sử dụng chương trình này và. xa hơn nữa, nó Phải đăng ký sự sao chép (của) các bạn (của) chương trình.

 • Có hai kiểu giấy phép chính (cho) sự sử dụng WideCap

  A) Một giấy phép để Sử dụng Cùng Trên máy tính. Người sử dụng Giả thiết. 1 giấy phép cho tại WideCap. Sử dụng 1 máy tính.

  B) giấy phép cho tại Nhiều máy tính Sử dụng. việc mua một số lượng những giấy phép nhất định đặt nhan đề chương trình Được dùng người mua, một người làm thuê hay một đại diện hợp pháp (của) cùng số lượng những máy tính người mua.

  Số lượng những giấy phép trong sự sử dụng mạng phải ít nhất. số được phép cực đại của trùng hợp. những người sử dụng.

 • Sau khi mua một giấy phép, bạn phải cho phép WideCap qua Internet. Mỗi. giấy phép đã bao gồm ba (3) là sự kích hoạt, nếu cần thiết, nhưng là số của họ. có thể tăng (cho) thanh toán bổ sung. Một lần hoạt hóa, người sử dụng được ban giấy phép độc quyền. WideCap (cho) sự sử dụng trong bất kỳ mục đích hợp pháp nào (cho) 1 máy tính WideCap được kích hoạt sự sao chép có thể không được giao nộp hay thuê hay cho (cho) sự sử dụng được chuyển được bao gồm

 • Không phải lấy tài liệu phiên bản cuộc xử án WideCap được có thể phân phối tùy thích(trừ ra như. cung cấp ở dưới) chỉ trong mẫu (dạng) trong đó nó được chuyển điều đó, không có bất kỳ (cái) nào thay đổi.

  a) Không có những người tự nhiên hay hợp pháp không có quyền để phân tán. những phần (của) gói (với ngoại lệ (của) những thành phần WideCap) không có viết. người nắm giữ bản quyền cho phép.

  b) Bạn có thể không phân phối một phiên bản thử (của) đồ dùng trong WideCap khác. những bộ phần mềm ứng dụng không có sự cho phép trên giấy tờ (của) người nắm giữ bản quyền.

  c) Bạn có thể không phân phối một phương tiện truyền thông WideCap một kho phiên bản thử Và/ hoặc. trong một chương trình gói với ăn cướp những tiện ích tới " chém ". những hồ sơ chìa khóa và những máy phát chìa khóa.

 • Những hệ thống Uỷ nhiệm Đại diện WIDECAP áp dụng (cho) Quy tắc\" như nó có \ ". Trong Điều này quan sát Không phải Mọi sự đảm bảo, Biểu thị Hay bao hàm. Không phải Tác giả Không phải Anh ấy. Những đại diện (thì) Có trách nhiệm (cho) sự Mất mát (của) Dữ liệu. Thiệt hại, những tổn thất lợi nhuận Hay mọi sự Mất mát khác Có liên quan. Sử dụng (Đúng Hay Sai) (cái) này Lập trình.

 • Bạn có thể không sử dụng, sao chép, thi đua với, sinh sản vô tính, hợp đồng, naprokat cho, thất vọng, điều chỉnh,. decompile, dịch ngược về mã hợp ngữ, một chuyển đổi được cấp phép. chương trình, hay phần của nó khác nhau so với mà mô tả trong giấy phép này. Bất kỳ $Un như vậy nào được cho phép sử dụng những sự hướng dẫn Bigly peace Tức thời Và. Điểm tận cùng Tự động của giấy phép, và điều này đã có thể Dẫn tới. một sự theo đuổi phạm tội và/ hoặc dân sự. Không có sự cho phép trên giấy tờ (của) tác giả bị cấm sử dụng mã nhị phân. WideCap. Những hồ sơ Chìa khóa WideCap không nên áp dụng ( Trừ ra. những trường hợp liệt kê trong đoạn 3 ở trên) từ lĩnh vực,. kiểm soát bởi một người hay những người mua một giấy phép nguyên bản. không có sự cho phép trên giấy tờ (của) người nắm giữ bản quyền. Tốt, rõ ràng không phải cung cấp ở đây tác giả (của) chương trình- Maksim Artemev

 • Sự Cài đặt và sử dụng WideCap chỉ báo sự ưng thuận (của) các bạn. những thuật ngữ (của) giấy phép này.

 • Nếu bạn không đồng ý với những thuật ngữ (của) giấy phép (của) các bạn, nó phải loại bỏ. WideCap hồ sơ từ những thiết bị nhớ thông tin của họ và ngừng. WideCap từ sự sử dụng hơn nữa.

 • Tháng năm tác giả, Nhưng Sẽ không được bắt buộc hỗ trợ chương trình và kết thúc WideCap. Chương trình người dùng WideCap.

 • Tác giả dự trữ quyền để cấp phép điểm tận cùng ở về một phía. Điều này. trường hợp (của) dữ liệu đăng ký người dùng cuối sẽ được công bố không hợp lệ. sự không có khả năng để đi theo sau những sự kích hoạt.

Cảm ơn bạn sử dụng WideCap,
Max Artemev.
 

WideCap program, WideCap site and main logo are copyright © 2003-2008 by Max Artemev. All rights reserved.